Návrh fasády pro Sutnarku

Moderní budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara jsem navštěvovala 6 let.

Na konci mého studia náš ateliér grafického designu navrhoval novou fasádu. Na škole se vyučuje design i volné umění. Cítila jsem, že budova potřebuje ukázat více mladé, nespoutané energie.

Vytvořila jsem akční malbu, živou, svěží, současnou.

V druhém návrhu spojuji kaligrafickou stopu štětce s exaktními tvary. Každý si v abstraktních tvarech může najít to své.

školní návrh, 2018

Facade design for the school

I spent six years in the modern building of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art.

Towards the end of my studies, our department of graphic design worked on a new facade. The school has both a design and art curriculum. I felt that the building needed to show more of youthful, unbound energy.

I created an action painting; live, fresh, contemporary.

In my second design I connect a calligraphic path of a brush with exact shapes. Everyone can find in the abstract shapes whatever he or she wants.

school project, 2018

volnější tvorba

free style