Jsem nadšenec, který zbožňuje barvy, tvary, struktury, chutě, vůně a písmo!

Mám ráda život a prožívám ho všemi smysly.

Grafický design nepovažuji jenom za vizuální disciplínu. Měl by být slyšet, chutnat a dopřávat hmatové a čichové počitky.

Stále rozvíjím svoji citlivost a chci rozehrávat jemné struny smyslů skrze svoji tvorbu.

Jako svůj nejoblíbenější prostředek používám výtvarný jazyk písma. Písmo považuji za nositele obsahu, myšlenky, a zároveň se mi líbí jeho emoční působění skrze jeho tvarosloví.

S písmem těsně souvisí kniha. Miluju knihy! Jsou mojí obsesí.

Kniha je pro mě objekt, který nese příběh, myšlenky. Baví mě hledat výtvarnou formu k příběhu, ráda hledám ideální písmo, kompozici, barvy či papír.

Nejraději pracuji na nich, protože jsou komplexním dílem.

Bydlím v Praze na Letné.

Ráda se nechávám inspirovat a ráda inspiruji druhé.

Vítejte na typopikniku a dobrou chuť!

Studia

2016—2019

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

magisterské studium

grafický design, intermédia, doc. Kristina Fišerová

08/2017–12/2017

Miami University

experience design

zahraniční studijní pobyt, USA

2013—2016

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

bakalářské studium

vizuální komunikace, doc. František Steker

09/2015—02/2016

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

zahraniční studijní pobyt

2009—2013

Střední průmyslová škola grafická Praha
polygrafie

I am an enthusiast who loves colors, shapes, structures, tastes, smells and typefaces!

I love my life and enjoy it with all my senses.

I don’t consider graphic design to be only a visual subject. It should also be heard, have a taste and provide tactile and olfactory stimuli.

I am still working on my sensibilities, and I want to act on yours through my work.

My most favorite medium is the artistic language of typefaces. I view typefaces as bearers of content, thought, and I like their emotional expressiveness that they carry in their shapes.

A typeface is closely connected with a book. I love books! They are my obsession.

A book is an object that has story and provokes me to think. I enjoy finding a visual form for a story, the ideal typeface, composition, colors, and paper.

Working on books is my most favorite activity because they are so complex.

I live in Prague.

I like to be inspired and to inspire others.

Welcome to typopiknik and enjoy!

Studies

2016—2019

Ladislav Sutnar Faculty of design and art

Master’s degree program

graphic design, motion design, doc. Kristina Fišerová

08/2017–12/2017

Miami University, OH, USA

experience design

zexchange studies

2013—2016

Ladislav Sutnar Faculty of design and art

Bachelor’s degree program

visual communication, doc. František Steker

09/2015—02/2016

Academy of fine Arts Gdańsk

exchange studies

2009—2013

Graphic school Prague
polygraphy