knižní design, 2023

book design, 2023

„Spolupráce s Ilonou, která je autorkou grafiky, sazby a obálky knihy U tebe je mi teď nejlíp, byla skvělá. Ilona vytvořila vše přesně podle mých představ – a často vlastně ještě mnohem lépe, než by mě samotnou napadlo.
Při tvorbě knihy mi dávala vždy na výběr z více variant, brala v potaz mé poznámky a zároveň je dokázala zhodnotit okem profesionála. Přestože jsme veškerou grafiku tvořily na dálku a po celou dobu jsme komunikovaly pouze online, neopomenula jediný detail, od výběru písma, papíru po barvu kapitálku či záložkové stuhy. To, jak knížka vypadá a že je díky své vůni, hebkosti a kompaktnosti nádherným kouskem jako celek, je Ilonina zásluha.
Zároveň jsem velmi vděčná za velkou pomoc při komunikaci s tiskárnou – díky konzultacím s Ilonou jsme zvolili všechny parametry knížky tak, aby výsledek ve všech ohledech odpovídal mým představám. Ilona je velmi ochotná, pečlivá a kreativní a jsem za naši spolupráci skutečně vděčná!“

Tereza Mynářová @najitsicestu, 2023
Foto Kateřina Čadová @katerina.cadova.foto

The collaboration with Ilona, who is the author of the graphics, layout, and cover of the book "U tebe je mi teď nejlíp”, was fantastic. Ilona created everything exactly as I imagined - and often even better than I could have thought of myself.
During the creation of the book, she always gave me a choice of multiple options, took my notes into account, and was able to evaluate them with the eye of a professional. Despite creating all the graphics remotely and communicating exclusively online, she didn't miss a single detail, from the choice of font, paper, to the color of the headband or a ribbon marker. The credit for how the book looks, and that it is a beautiful piece as a whole, thanks to its scent, softness, and compactness, goes to Ilona.
I am also very grateful for her great help in communicating with the printing company - thanks to consultations with Ilona, we chose all the parameters of the book so that the result fully met my expectations. Ilona is very willing, meticulous, and creative, and I am truly grateful for our collaboration!“

Tereza Mynářová @najitsicestu, 2023
Photo Kateřina Čadová @katerina.cadova.foto

Logotyp pro oděvní značku

Logotype for a clothing brand

„Ilona má úžasný talent pro typografii. Navrhla logotyp pro můj projekt Rubikuk a absolutně ho miluju! Perfektně ztvárnila roztomilost a hravost, kterou jsem si přála ve značce odrazit. Pokud hledáte designéra, který má individuální přístup a dodává nejlepší výsledky, budete si s Ilou rozumět :)) Těším se na příští spolupráci!“

Renata Ťupová, 2023

„Ilona has an incredible talent for typography. She designed a logotype for my project, Rubikuk, and I absolutely love it! It perfectly captures the cute and playful vibe that I wanted for my project. If you’re looking for a designer who will give you an individualised approach and deliver the best results, Ilona is the perfect fit for you :))) I’m looking forward to our next collaboration!“

Renata Ťupová, 2023

Svatební dar – kaligrafické umělecké dílo

Wedding gift - a calligraphic piece

„Milá Ilono, děkuji mockrát za tvůj čas, úsilí, krásný design a perfektní řemeslo. ❤️
Moje sestra Clara ocenila tento speciální dárek pro eleganci štětcových tahů a také ocenila výběr rámu.“ 🤗

Zoe Chan, 2022

„Jaký unikátní dárek jsme obdrželi! Děkuji, Ilono a sestro Zoe za vynikající nápad na dárek!“ ❤️❤️❤️

Clara Chan, 2022

„Dear Ilona, thank you very much for your time, effort, beautiful design and fine craftsmanship. ❤️
My sister Clara appreciates this very special personalized present from the simple elegance, ink strokes to your choice of frame. “🤗

Zoe Chan, 2022

„What a unique gift we received! Thank you Ilona, and Sis Zoe for this brilliant gift idea!“ ❤️❤️❤️

Clara Chan, 2022

„Ilona vytvořila veškeré tiskoviny na naší svatbu. Byla to úžasná spolupráce od začátku až do konce.
Design od Ilony působí jednoduše, přesto je originální a nadčasový. Nejdůležitější je, že nás charakterizuje jako dvojici. Její znalosti jsou neocenitelné při výběru nejlepšího možného papíru a tisku.
Ilonu naprosto doporučuji všem, kteří hledají nádherné a jedinečné (nejenom) svatební tiskoviny!“

Eva Krejčová, 2022

„Ilona created all our wedding stationery. It was a wonderful collaboration from start to finish. Ilona’s design felt exquisite yet effortless, original yet timeless, and, most of all, characterized us as a couple. Her knowledge was invaluable when choosing the best quality paper and print. I fully recommend Ilona to everyone looking for beautiful and unique (not only) wedding stationery!“

Eva Krejčová, 2022

„Skvěla spolupráce. Ilona nám dělala ozdobu na dům ve formě graffity. Nezadala jsem konkrétní výsledek, jen aby dílo charakterizovalo obyvatele domu. Ilona si s námi povídala, nacítila se na nás, zajímala se o naše koníčky a stvořila báječnou práci.“ 💥💥

Lucie Kubů, 2018

„Ilona decorated our house with a beautiful mural. I didn’t provide a specific design, only asked that the work capture the essence of our household. Ilona spoke with us, got to know our interests, and created a wonderful piece of art.“💥💥

Lucie Kubů, 2018