PRŮVODCE SMRTELNÍKA

Jak se chovat k vážně nemocným, jak mluvit o smrti a mnoho praktických rad ohledné péče o nemocné. Kniha se věnuje citlivým tématům, jako jsou umírání dětí a eutanazie. Pozitivně laděný průvodce smrtelníka Vám podá pomocnou ruku.

Jsem moc ráda, že taková kniha konečně u nás vyšla, a že jsem se na ni mohla podílet.

grafická úprava a sazba, nakladatelství paseka, 2016
145 × 205 mm

GUIDE FOR FAMILY CARERS

How to treat terminally ill people, speak about death and other practical advice on caring for the sick. The book is about sensitive topics like dying children or euthanasia. This positive guide provides helping hand.

I am very glad that I could cooperate on this book.

book design and typesetting, publishing house paseka, 2016
145 × 205 mm

další knihy

books