Eva & Filip

Vytvořila jsem pro snoubence jejich společný monogram.
Čistý a elegantní.
Svatební oznámení zdobí jeho reliéf. Vybrali jsme nádhernou techniku slepé ražby.
Text oznámení jsme vyrobili ve 3 jazykových alternativách.

Byla to velká svatba, přesto nádherně minimalistická v barvách bílé a všech možných odstínů zelených vrcholného léta.

V jednotném stylu jsem navrhla, mimo svatebního oznámení, také program, zasedací pořádek, svatební menu, nápojový lístek, oddací list, děkovnou kartičku, výslužku, samolepky, jmenovky, různé cedule a cedulky… ;)

realizace, 2022
Děkuji novomanželům za svolení zveřejnit jejich fotografie a lásku
Fota novomanželů: Miroslav Fokt

Eva & Filip

I designed a joint monogram for their wedding.
Clean and elegant.
The wedding announcement is decorated by its relief. We chose the wonderful techniques of blind embossing.
We produced the text inside in 3 language alternatives.

It was a big wedding, beautifully minimalistic in terms of colors - white and every possible shade of green.

I designed the other print materials using the same style – the schedule, seating, menu, drink menu, marriage certificate, Thank you card, wedding hamper, stickers, name tags, various signs and labels...;)

realization, 2022
Thank you to the newlyweds for letting me post their photos and love.
Photo of newlyweds: Miroslav Fokt

vizuální styl

corporate identity