LSD

Autorské písmo inspirováno zábavou a radostí z práce.

— Vznáším se v jiném stavu vědomí. Tvary jsou rozvolněné, barevnost světa je změněna. Propadávám se jinak, zahazuju konvence a užívám si. —

Experiment základním stavebním prvkem písma. Vytvořeno KLOVA FIXEM. Transparentní lepidlo, které po zaschnutí změnilo své vlastnosti. Vzduch a čas písmu vybrousilo hrany a pomohlo mu vyrůst do krásy.

workshop, 2015

LSD

Author's typeface is inspired by joy from work.

— I am in a different state of mind. Shapes are relaxed, colors of world were changed. I am falling into a different word and enjoying it. —

The typeface is based on experimenting. It was created using transparent glue that changed its character after drying. Air and time helped make the typeface more beautiful.

workshop with professor Karel Míšek, 2015

další autorská písma a knihy

other author typefaces and books