Autorské piktogramy a japonské písmo.

Navrhla jsem sadu piktogramů a japonské znaky.

Author's icons and Japanese characters

I designed a set of icons and Japanese characters.

Komise a já při obhajobě v únoru 2019 na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Defending my work in February 2019 at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art in Pilsen.

školní práce, 2018/2019
2 rozkládací knížky o rozměru 320 * 320 mm
plakát 700 * 1000 mm

school project, 2018/2019
2 foldable books measuring 320 * 320 mm
poster 700 * 1000 mm

Description of my work is on my blog

další autorská písma a knihy

other author typefaces and books