VIZUÁLNÍ SKANDÁL

Plakát nominovaný v rámci mezinárodní soutěže Weltformat.
Máme možnost volby nebo nám společnost diktuje, co je správné?

účast v soutěži, 2015

VISUAL SCANDAL

This poster was nominated in top 20 entries in the international competition Weltformat.
Can we exercise free choice, or does the society dictate what is right?

competition entry, 2015

další plakáty

posters