ČESKÁ REPUBLIKA

Držte si klobouky a vyražte na projížďku historií české ilustrace a designu. Možná dojde k překvapivým nárazům!

spolupráce školního ateliéru s Českými centry 2016—2018

THE CZECH REPUBLIC

Hold your hats and let's go on a drive through the history of Czech illustrations and design. We could perhaps discover something new!

cooperation between a school department with Czech centers, 2016—2018

další plakáty

posters