TYPOANIMAL

Didaktický plakát na výstavu o autorské knize. Cílem je, aby divák pochopil, že různé typy písem působí odlišným dojmem. Písmo může eventuálně i plně nahradit ilustrační doprovod.

Písmo jako nosný prvek.

školní práce, 2015

TYPOANIMAL

A didactic poster made for an exhibition about author’s books. The goal of my work is show to people how different types of typefaces produce different impressions.

A typeface can substitute illustrations. It can be a pillar.

school project, 2015

další plakáty

posters