JEJÍ PASTORKYŇA

Dramatická opera Leoše Janáčka.
Vražda nemanželského děťátka.
Hrůzný čin v dynamické kompozici.

školní práce, 2014

JENŮFA (HER STEPDAUGHTER)

Dramatic opera by Leoš Janáček.
Murder of bastard child.
Horrible act in a dynamic composition.

school project, 2014

další plakáty

posters