DRTIKOL

Autorské písmo bylo vytvořeno jen na základě emocí. Lazurnost vrtev vytváří nádherně jemné fotografické přechody.

Plakát je založen na emocích, ale nechybí ani tvrdé úhly evokující jasné představy umělce při fotografování.

„Jmenuji se Drtikol. Drtil jsem kola, která mě svírala. Jsem fotograf. Fotografoval jsem světlem. Píši do duší lidem světlem poznání.“

workshop evropa a kultura s profesorem Karlem Míškem, 2015

DRTIKOL

Author's typeface is based on emotions. Transparency of layers creates beautiful, soft photographic changes.

The poster is based on emotions but there are strict rational angles, too.

workshop europe and culture with professor Karel Míšek, 2015

další plakáty

posters