Logo a web pro divadlo

Marianna Arzumanová je výjimečná žena, tanečnice, režisérka a herečka.

Její hry se mně osobně dotýkají. Herci hrají opravdu autenticky, nemám ten pocit, že vše je jen to „divadlo“ . Její hry jsou jako skutečný život.

Bylo mi radostí a ctí zpracovat logo a návrh webu pro její skvělé divadlo. Ač jsem obě umělkyně, dokázaly jsme se shodnout na jednoduchém typografickém logu z písma Frutiger. Frutiger je nadčasové písmo stejně tak jako metoda K. S. Stanislavského, kterou Marianna moderním způsobem používá ve své práci.

Navrhla jsem také web. S přehledným členěním, kde vám nedovolíme se ztratit. Ani na mobilu!

Už jste viděli němou hru o emigrantech Buenos Aires, vystupte? či pohádku o totalitě Zabít Draka?

Pokud ne, rozhodně doporučuji zajít!

Realizováno, 2018–2019
programátor: Jaroslav Tůma
fotografie: @FotoMonja, @Roman Lutkov

www.divadloma.cz

Logo and website for a theater

Marianna Arzumanová is an extraordinary woman, dancer, director, and actor.

Her plays have a personal impact on me. The actors perform in an authentic fashion; I don't have that feeling that it's all just "theater". Her plays are like the real life.

I felt joyful and honored to work on the logo and web design for her excellent theater. Although we are both artists, we were able to agree on a simple typographic logo from the Frutiger type. Frutiger is a timeless type just like the Stanislavski method, which Marianna uses in a modern way in her work.

I also designed their website. It has a clear layout that won't let you get lost. Not even on a mobile screen!

Have you seen their silent play about immigrants - Buenos Aires, Final Destination - or the fairy tale The Dragon?

If not, I strongly recommend to do so!

Realized, 2018–2019
developer: Jaroslav Tůma
photos by: @FotoMonja, @Roman Lutkov

www.divadloma.cz

vizuální styl

corporate identity