OPAOMA – INTERPROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTSKÝCH TÝMŮ VIZUÁLNÍ STYL

Čeští a němečtí studenti navrhují pomůcky, které zlepšují soběstačnost babiček a dědečků v domácnosti.

návrh vizuálního stylu, 2016

OPAOMA–CORPORATE IDENTITY

Czech and German students design tools that help to improve self-sufficiency of grandmas and grandpas in their homes.

school project, 2016

vizuální styl

corporate identity