VIZUÁLNÍ IDENTITA PIVOVARU

Logo a navazující vizuální styl je založen na autorském písmu Přešek. Písmo je živelné a nepřehlédnutelné stejně jako pivovar a restaurace v Přešticích.

Základní varianta loga je logotyp „U Přeška, restaurace a pivovar“. Každé písmeno písma Přešek v sobě automaticky nese identitu podniku. Tento systém je krásně patrný na etiketách, které jsou označeny počátečním písmenem názvu piva.

CORPORATE IDENTITY FOR A BREWERY

A logo and corporate identity is based on author’s typeface "Přešek". The typeface is strong and highly visible like the brewery and restaurant in the Czech town of Přeštice.

The primary logo is a logotype "U Přeška, restaurace a pivovar". Each letter of the typeface "Přešek" carries the company identity automatically.

This system is highly visible on labels. Labels are marked by initial letters of the beer's name.

Barevnost

Základními barvami jsou okrová v kombinaci s černou a bílou. Sekundární barevnost je v teplých, mírně tlumených tónech žluté, oranžové a červené, dopněna o zelené tóny.

Colors

Primary colors are amber accompanied by black and white. Secondary colors are warm, toned-down shades of yellow, orange, red, and green.

Potisk na textil

Jednoduchá skromná varianta logotypu nebo výrazná aplikace klidně celého jména!

Promotional material

Simple modest variation of logotype, or strong use of the whole name!

Vizuální identitu lze ze zadavatelem spoluvytvářet. Texty, hesla, přísloví…cokoliv…písmo Přešek je stmelí. Jakékoliv slovo vysázené písmem Přešek je vizuálně propojeno s přeštickým pivovarem a restaurací!

The corporate identity is based on a cooperation with the client. Texts, slogans, sayings…whatever…typeface "Přešek" brings it together. Each word where the typeface "Přešek" is used is visually connected with the brewery and restaurant in Přeštice!

 

Přešek je všude a všichni o něm ví. Je nepřehlédnutelný!

Přešek is everywhere and everybody knows about it. It is highly visible!

školní práce, 2017

school project, 2017

vizuální styl

corporate identity