Pražská Národní Galerie

PNG

Obraz......to jsou body štětcem, perem, prstem, obraz......to jsou také pixely.

Nejvíc takových bodů mají v národní galerii; a jsou tak různorodé!

Pražská národní galerie......to je prostě PNG.

Každá výstava, která se tam pořádá, je unikátní. Nuda neexistuje.

Logo se mění dle aktuální výstavy, přesto zůstává zapamatovatelné......písmo a body......vždy jiné.......zábavné......výtvarné......rozmanité......

Barvy milé, ale vždy současné a někdy provokující!

Tak hurá do galerie!

Prague National Gallery

PNG

A picture......it's strokes of a brush, pen, finger, painting......it also means pixels.

The national gallery has the most of these, and they are so diverse!

Prague National Gallery......it's simply PNG.

Each exhibition taking place there is unique. There's no boredom.

The logo changes based on the current exhibition, and yet stays memorable......letters and  strokes......always different.......funny......artistic......diverse......

The colors are friendly yet always current and sometimes provocative!

And so, let's go to the gallery!

školní práce, 2017
zdroj fotek internet

school project, 2017
photos sourced on the internet

vizuální styl

corporate identity