VÝRAZNÉ MĚSTO V ATMOSFÉRICKÉ MLZE – VIZUÁLNÍ STYL MĚSTA LIBEREC

Liberec je město s výraznou dominantou. Navržená značka je pyramidou hrdosti a stability. Její vrchol směřuje k výšinám.

Jednotný vizuální styl je založen na odvozených tvarech loga. Systém je velmi svěží. Jedná se vždy o čtyřúhelník, který nabízí mnoho dynamických variací. Odvozené čtyřúhelníky se vždy vrcholy dotýkají stran daného formátu.

Systém čtyřúhelníků je velmi dobře použitelný při práci s fotografií. Z fotek lze jednoduchým způsobem vytvářet zajímavé výřezy.

Další částí jednotného vizuálního stylu je práce s barevnými přechody. Prolínající se barvy vytváří okouzlující atmosféru – stejně jako to umí Ještěd v liberecké mlze.

účast v soutěži na nový vizuální styl města liberec, 2016

CORPORATE IDENTITY FOR THE CITY OF LIBEREC

Liberec is a city with a strong dominant–mountain peak with watchtower Ještěd. The proposed logo is a pyramid of pride and stability.

The corporate identity is based on shapes derived from the logo. The system is very fresh. It is a tetragon offering many dynamic variations. Derived tetragons touch on the side of the format via their tops.

The concept of tetragons is very usable when working with photos. It is very easy to create interesting crops from photos.

Another part of the corporate identity is my work with color gradients. Blended colors create glamorous atmosphere – just like Ještěd can do that in the fog.

corporate identity for Czech town liberec, competition entry, 2016

vizuální styl

corporate identity