🇺🇸 The best pen from a beer can DIY – English below

V roce 2018 mě Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara vyslala na týdenní workshop s úžasným kaligrafem Brody Neuenschwanderem do Zlína.

Za tuto zkušenost jsem nesmírně vděčná!

Brody každému z nás vyrobil několik skvělých nástrojů. Jedním z nich bylo právě pero z plechovky od piva/coly.

Nástroje mi doma ležely hodně dlouho ladem, neboť jsem se nějaký čas zabývala výhradně japonskou kaligrafií a štětci...

Minulý rok jsem se začala zabývat také latinkou a nabité poznatky z workshopu i kaligrafické nástroje jsem oprášila.

A právě pero z plechovky se stalo mým nejoblíbenějším nástrojem!

Brody v dokumentu „The Secret History of Writing“ ukazuje, jak se toto skvělé pero vyrábí a jak s ním lze pracovat (čas 1.01–1.03:30).

Podívejte se, dokud ten dokument nesmažou!

V tomto dokumentu Brody Neuenschwander ukazuje, jak si vyrábí pero z plechovky a jak lze s perem pracovat (čas 1.01–1.03:30)

Podle tohoto návodu jsem si vyrobila svoje pero a funguje úplně stejně dobře jako to přímo vyrobené od Brodyho:

Konkrétní návod, jak si pero z plechovky vyrobit

Perem z plechovky od piva jsem napsala celou kolekci přání a motiv na kávové sešity. Více info zde: https://typopiknik.cz/letterpress.html

Ať se vám krásně píše!

🇺🇸 The best pen from a beer can DIY

The Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art sent me in 2018 to a one-week workshop with the great calligrapher Brody Neuenschwander to the Czech town Zlín.

I am very grateful for this experience!

Brody made a few cool calligraphy tools for all of us. One of them was a pen from a beer/soda can.

I didn’t use these tools for a long time because I was keen to study Japanese calligraphy and brushes.

Last year I started to be interested in European calligraphy and my knowledge acquired on the workshop and reacquainted myself with these calligraphic tools.

It was the pen from a beer can that became my most favorite calligraphic tool!

Brody shows in a documentary “The Secret History of Writing” how to make this pen and how to work with it (time 1.01-1.03:30).

Take a look while the movie is still available on YouTube!

Brody shows in a documentary “The Secret History of Writing” how to make this pen and how to work with it (time 1.01-1.03:30)

I made the same pen as Brody gave me following the instructions from the video. It works well!

A detailed how-to video on how to make a pen from a can

I used the pen from a beer can to create a whole collection of greeting cards and a calligraphy motive for coffee notebooks. More information is here: https://typopiknik.cz/letterpress.html

I wish that it will serve you beautifully!