Knížka Písař od Jaroslava Jiráska z roku 1909 je fundamentální literaturou pro každého, kdo se zabývá skripty.

Obsahuje množství předloh.

JIRÁSEK, Jaroslav. Písař. Praha: Urbánkova bibliotéka pedagogická, 1909: „Úkolem rozpravy této jest rozhojniti ve vrstvách lidových známost o latince jakožto našem písmu národním a o jeho nejblíže příbuzných písmech okrouhlých, rondu i pastorku, vzhledem k jich původu, vývoji a rozšíření, to v mezích užších, od pramene římského až na doby naše, tedy s vynecháním ostatních rozsáhlých vědomostí o písmech jiných i také ostrých, jež vznikla vlivem gotiky, a konečně i kreslených a tíže psavých, která jsou předmětem krasopisu vyššího; to za účelem, aby vzdělanější člověk český, ať živnostník, otec rodinný, učitel nebo jiný, mohli těchto známostí buď sami využíti nebo učení písmu na základech hlubších usnadňovati, zdokonalovati a oduševňovati.“

Budu teď pátrat po dobových rukopisech, dopisech a porovnávat, jak se proměňuje osobní rukopis od předloh v dané době. Právě jsem nastoupila na další cestu poznání 🤩

Skvělá zpráva na závěr!

Kniha Písař je volně dostupná ke stažení v Národní digitální knihovně i v Moravské zemské knihovně:

Digitální knihovna
Tisíce digitalizovaných dokumentů z českých knihoven na jednom místě.

Předlohy začínají na straně 57 :)

Jaroslav Jirásek napsal knih několik. V ruce jsem měla Písaře, Sbírku vět ku psaní a Postupy psací.
Ukázka předloh z knihy Písař