Začínáte se zajímat o kaligrafii?

V tomto článku představím knihy, které mi na začátku mé cesty velmi pomohly.

Když jsem se rozhodla napsat o kaligrafii svojí diplomovou práci, měla jsem za sebou rok docházení na kurzy. https://typopiknik.cz/kaligrafie.html

K vlastní kaligrafické praxi neodmyslitelně patří také studium filozofie.

Bez filozofie bychom možná jenom „krásně“ psali.

A v japonské a čínské kaligrafii jde rozhodně o více než jen o „krásné“ psaní.

Takže hurá na knihy! (Kompletní bibliografické údaje najdete na konci článku.)

ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta. Soudobá japonská kaligrafie a malba: katalog výstavy, Praha prosinec 1986–leden 1987.

Soudobá japonská kaligrafie a malba

ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta, KRÁL, Oldřich.

Tento útlý katalog obsahuje text od paní Vlasty Čihákové-Noshiro, která naprosto perfektním způsobem popsala principy japonské kaligrafie.

Text je rozdělen do 3 oddílů: Sedmero přikázání současné japonské kaligrafie, Srovnání kaligrafie s figurativní a abstraktní malbou, Od současnosti k minulosti a naopak.

Cituji zde část textu z prvního oddílu Sedmero přikázání. Tento text vychází z významného pojednání „Kaligrafie – tvar a způsob života“ (1968, nakl. Nippon Hósó Šuppankai) Širjú Morita.

Odstavec o šestém přikázání:

„Šestý princip navazuje jakožto pohyb ruky. Kaligrafie pouze zdánlivě vypadá jako akt psaní vedený zápěstím, ve skutečnosti ruku umělce musí řídit síla jeho prožitku, jež je nadřazena i jeho hlavě i srdci i jeho tělu i zápěstí. Hlava a tělo pohybový prožitek významu realizují, avšak kaligraf splývá s významem, proto nesmí být funkci svého těla ani rozumu, dokonce ani svými emocemi rozptylován. Důležité je jen to, co velí přítomný okamžik a místo bezprostředního aktu.“

KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie. Malířské rozpravy Mnicha Okurky.

Malířské rozpravy Mnicha Okurky / Shitao

Přeložil, předmluvu a doslov napsal Oldřich Král

Neskutečně si vážím soustavné práce Oldřicha Krále, který přeložil z čínštiny mnoho textů a napsal k nim obsáhlé erudované komentáře.

Jedním z těchto textů jsou Malířské rozpravy Mnicha Okurky.

Překlad je velmi srozumitelný a k porozumění pomáhá také komentář překladatele za každou kapitolkou. Z této knížky pochopíte v čem spočívá čínská krajinomalba. Vzhledem k  tomu, že čínská krajinomalba je stejně jako kaligrafie založena na čáře, rozhodně se dozvíte o kaligrafii mnohé.

„Tuš dokáže stavět a vršit tvary hor a řek, štětec dokáže naklánět a převracet jejich obrysy. Nikdy se nesmíme omezit na jediný kopec a na jedinou řeku. Malíři minulosti a současnosti bez výjimky dospívali k nezvratnému přesvědčení, že je třeba nabírat oceány tuše, brát do rukou hory štětců, neboť jen tak maximálně rozšíří možnosti jejich funkce. Jen tak nic neopomeneme a vše obsáhneme – osmero směrů, devatero dílů světa, patero posvátných hor i čtvero oceánů.“

Malířské rozpravy můžete najít také v knize Stopy tuše, kde najdete texty i od dalších autorů malířů, filosofů.

Čínská filozofie, Pohled z dějin

taktéž Oldřich Král

Tato kniha je poklad. Knihu jsem měla půjčenou několik měsíců z knihovny a pak jsem si uvědomila, že ji nutně musím vlastnit. Předpokládám, že to je kniha na celý život. Přirovnala bych ji k Bibli. Kniha, ke které se vracíte celý život.

Porozumět čínskému filozofickému myšlení může být nesnadné, ale tato kniha to českému čtenáři velmi usnadňuje.

LINDQVIST, Cecilia. China, empire of living symbols. KUROSAWA WILLIAMS, Noriko. The key to kanji.
V knížce **Říše čínských znaků: písmo jako obraz života lidí a přírody** (na fotce je vydání v angličtině) a v druhé knížce **The key to kanji: a visual History of 1100 Characters** najdete textové i názorné vysvětlení, jak se vyvíjela podoba znaků.

V dnešní podobně znaků většinou už vůbec nevidíme původní piktografický základ.

Podobu znaku je důležité nejdříve pochopit než se pustíme k jeho kaligrafickému vyjádření.

Objevovat východní způsob přemýšlení je nádhernou cestou.

Objevovat kaligrafii je pastvou pro oči i ducha.

Bibliografie

ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta. [úv. stati napsali a katalog zpracovali Oldřich Král] Soudobá japonská kaligrafie a malba: katalog výstavy, Praha prosinec 1986–leden 1987. 1. vydání. Praha: Národní galerie, 1986.

Malířské rozpravy Mnicha Okurky / Shitao. [z čín. orig.] přel., koment., [předml. a dosl. naps.] Oldřich Král. 2. vydání., upr. (ve Fra 1.). Praha: Agite/Fra, 2007. ISBN 978-80-86603-32-2.

KRÁL, Oldřich. Stopy tuše: čínské malířské texty. 1. vydání. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2016. ISBN 978-80-87430-44-6.

KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie: Pohled z dějin. 1. vydání. Lásenice: Maxima, 2005. ISBN 80-901333-8-X.

LINDQVISTOVÁ, Cecilia.** Říše čínských znaků: písmo jako obraz života lidí a přírody**. [z angl. přel. Helena Heroldová] 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-054-8.

KUROSAWA WILLIAMS, Noriko. The key to kanji: a visual History of 1100 Characters. First Edition 2010. Boston: Cheng & Tsui Company, Inc. ISBN 978-0-88727-736-8.